Názory a argumenty

Lída Rakušanová: Damoklův meč je na spadnutí

Názory a argumenty

Lída Rakušanová: Damoklův meč je na spadnutí
Anesteziologicko-resuscitační klinika v Thomayerově nemocnici v Praze

Plus

Na tenkou koňskou žíni nechal syrakuzský vládce Dionýsos pověsit ostrý meč nad Damoklovu hlavu. Aby mu ukázal, že ani uprostřed hodokvasu nemůže být člověk klidný a v pohodě, protože odvrácenou stranou lidského štěstí je permanentní nebezpečí. V České republice se teď tahle žíně napíná k prasknutí.
Lída Rakušanová

Ostatní také poslouchají