Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Politika a omezená moc marketingu

Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Politika a omezená moc marketingu
Pochod na podporu demokracie nazvaný ČR stojí na straně napadené Ukrajiny

Plus

Slovo marketing je složenina z anglického slova market, česky trh, a koncovka -ing vyjadřuje v angličtině zpravidla děj anebo akci, činnost či proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Politika je zase slovo odvozeno z latinského polis, město a obvykle označuje metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními názory, což v naší civilizaci je demokracie.
Karel Hvížďala

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Slovo marketing je složeno z anglického slova market. Český trh a koncovka Ing. vyjadřuje v angličtině zpravidla děj anebo akci, činnost či proces zaměření na uspokojování potřeb. Politika je zase slovo odvozeno z latinského polis město a obvykle označuje metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitním i názory, což v naší civilizaci je. Demokracii a politický marketing pracuje s tzv. tržní segmentem společnosti a jeho hlavním úkolem je pochopit a charakterizovat voliče pomocí průzkumů veřejného mínění a poté jej nenásilně donutit přijmout ideu myšlenky, postoj a politické činy klienta. Politický marketing se zrodil v 50. letech minulého století ve Spojených státech a politici mu bezmezně věřili. Oslabení Donalda Trumpa a i slabý účinek současného marketingu Andreje Babiše ukazuje, že marketing, stejně jako u zboží, které se prodává často jen ve dvou sezonách jarní a podzimní má v rychlostní globalizované společnosti pouze omezenou účinnost. Může za to rozum, protože vždy existují lidé, byť je jich vždy málo, kteří nepodléhají laciným svodům. Tak tomu bylo jak za fašismu, tak za komunismu, a proto je tomu tak i dnes. Tito výjimeční lidé si udržují odstup od všeho včetně svého původu a umějí okolí za každé situace pozorovat kriticky. To samozřejmě vyžaduje silnou vůli a stálou individuální námahu. Tito lidé velice často se drží zpět a nejednají konkrétně prakticky, ale své uplatnění našli v pozorování a snaze každou situaci přesně pojmenovat a upozorňovat na skryté úmysly politiků, které ohrožují demokratickou společnost. Tato jejich síla za každé situace má jistou přitažlivost, protože vzbuzuje u vnímavějších lidí respekt schopnosti žít v duchovní, nikdy se plně ne integrující distanci vůči prostoru, který je obklopuje. Říká se jim Erasmus, já nic, protože vycházejí z myšlenek. Irák má rotterdamského a věří, že rozum je spíše vztah k připravenosti poslouchat kritické připomínky a ze skutečnosti se poučit. A stopy této elementární zkušenosti jsou uloženy v každém člověku. Rozum lze proto podobně jako jazyk popsat spíše jako produkt sociálního života. Fašismus byl postaven na spojení vedení a proměně, komunismus na spojení naděje a proměně a populismu slibuje všechno všem. Jde tedy vždy o iracionální víru, která je vášnivě tepla, zatímco rozum je chladný. Podlehnout Applu je snadné. Chladný rozum odcizuje a toho se někteří lidé bojí a cítí se bezpečněji v mase či ve své bublině. Jak je tomu s tím mě fragmentované společnosti. Jenže i tito lidé, jak je naučil marketing, který u zboží pracuje stále se změnou. Časem vyžadují změnu i v politice, i když tvrdí, že se o ni nezajímají, protože masivnímu marketingu s univerzální estetikou a opakujícími se stejnými obličeji se nevyhne nikdo. Je šíře, rozhlas i televize mi tiskem, internetem, algoritmy, sociálními sítěmi a billboardy. A to zažíváme právě nyní, na podzim roku 2022. Hlasy éra změnu a jejich příznivců a těch, co vyžadují změnu z nudy marketingu, se spojily. Rozum se snad zase probudil. Odvolám. Když se na známou knihu Umberto Eco skeptikové a utěšitele, můžeme si dovolit říci, že snad pomalu vítězí ti druzí, kteří vždy přinášejí povzbuzení.