Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Největší ohrožení - absence dialogu

Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Největší ohrožení - absence dialogu
Poslanecká sněmovna při projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě.

Plus

Jak známo, dialog je takový způsob rozhovoru, k němuž oba partneři přistupují s otevřenou hlavou a jsou ochotní druhému nejen naslouchat, ale i přijmout některé jeho argumenty. Z dialogu nakonec odcházejí oba trochu pozměněni či dokonce obohaceni. 
Karel Hvížďala

Ostatní také poslouchají