Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Krize společenského charakteru

Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Krize společenského charakteru
Poslanecká sněmovna při projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě.

Plus

Žvást, který dlouhodobě vládne ve sněmovně, vzbudil u řady lidí rozhořčení, a proto ne nadarmo se tomu říká v angličtině ox walk. David Riesman by o tom možná hovořil jako o infikovaném společenském charakteru. Tento sociolog ale nemyslel charakter jako takový, ale tu část, která se utváří nikoliv vlivem dědičnosti, nýbrž na základě zkušenosti, tedy jistého vybavení, s nímž jedinec přistupuje ke světu a k lidem. 
Karel Hvížďala