Názory a argumenty

Karel Barták: V EU se schyluje k rozuzlení dilematu, co s Maďarskem

Názory a argumenty

Karel Barták: V EU se schyluje k rozuzlení dilematu, co s Maďarskem
Viktor Orbán

Plus

Už jen pár dní zbývá do konce listopadu, kdy Evropská komise musí učinit dvě rozhodnutí, naprosto zásadní pro postavení Maďarska v EU a také pro jednotu všech zemí unie. Buď vyjde vstříc Viktoru Orbánovi, aspoň formálně uvěří jeho slibům a odblokuje miliardy eur, které dosud kvůli pochybnostem o fungování právního státu jeho zemi nepřiřkla.
Karel Barták

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Už jenom pár dní zbývá do konce listopadu, kdy Evropská komise musí učinit dvě rozhodnutí naprosto zásadní pro postavení Maďarska v unii a také pro jednotu všech jejích členských států. Buď vyjde vstříc bych tu Orbánovi, aspoň formálně uvěří jeho slibům a odblokuje miliardy eur, které dosud kvůli pochybnostem o fungování právního státu v jeho zemi nepřiřkla. Zachrání tak jednotu v okamžiku, kdy tváří v tvář ruské invazi na Ukrajině důležitější než kdy dřív nebo naopak dospěje k závěru, že od bam blafuje, že jeho reformy jsou jenom horký vzduch a že si za své vydíráním nezaslouží nic jiného než společné evropské ne. Oba přístupy mají své silné stoupence a odpůrce, přičemž jsou si všichni vědomi, že ani jeden není ale vůbec ideální. Jenže předepsané lhůty se krátí, už není další prostor pro odklady. Je třeba rozhodnout podle nálady. V bruselských úřadovnách se spíše zdá, že Evropská komise navrhne do konce měsíce přiklepnout Maďarsku konečně její díl peněz z evropského fondu obnovy, tedy zhruba šest miliard eur. A také že stáhne svou hrozbu nevyplatit sedm a půl miliardy eur ze strukturálních fondů, které zadržuje kvůli pochybnostem, že Maďarsko spotřebuje řádně, tedy bez korupce a podvodů. Konečné slovo v obou věcech budou mít vlády členských zemí, konkrétně pak ministři financí pod taktovkou českého Zbyňka Stanjury, a to šestého prosince. Maďarsko zmíněné peníze nutně potřebuje. Jeho ekonomika strádá, inflace přesahuje 20 %, bouří se učitelé a další profese. Vláda už nemá na populistické prebendy, kterými si kupovala celé skupiny obyvatel. Lavírování mezi principiálně proti ruským postojem unie a nadbíháním Vladimiru Putinovi jí žádné úlevy nepřineslo. Orbán se proto uchýlil ke dvojí taktice ke slibům a vydírání. Jeho vláda bleskově vyplodila 17 návrhů reformních předpisů, které mají vést k nápravě než kladů kritizovaných komisí, zejména pokud jde o nakládání s evropskými financemi a zároveň začala mařit stěžejní rozhodnutí unie ve věcech, kde je nutná jednomyslnost, aniž by se pokoušela své hrozby vetem nějak kamuflovat. Příkladem za všechny je odmítnutí poskytnout 18 miliard eur z unijního úvěru Ukrajině na fungování státu. V roce 2023 by šéfka komise Ursula von der Leyenová přišla s tímto stěžejním závazkem třídy daným s Kyjevem i s Washingtonem. Sotva ji napadlo, že se stane obětí nestoudného maďarského postoje. EU je zvyklá na vnitřní rozepře, i když toto je hodně silné kafe. Je součástí její přirozenosti, že se snaží spory uhladit hledáním kompromisů. Z toho, co zatím z Bruselu slyšíme, je zřejmé, že komise nakonec navrhne, aby se Maďarsko netrestalo. Vyzve je k rychlému a účinnému zavedení slíbených reforem a vymíní si jejich přísnou kontrolu. Narazí tak na odpor většiny poslanců Evropského parlamentu, kteří takovou shovívavost apriori odmítají, a také části členských států v čele s Belgií a Nizozemskem. Převládne však podle všeho imperativ, že v kontextu ruské agrese je stěžejní povinností unie udržet jednotnou frontu, a tudíž vlastní akceschopnost. Pokud se o rybách zařadí, dostane tedy asi zaplaceno. Pachuť však zůstane. Maďarský režim je dnes v očích většiny politiků, ale i úředníků a diplomatů podezřelý, potměšilý a nespolehlivý, představuje velké zklamání a irituje. Sílí obavy, aby se v budoucnu podobné populistické režimy neinspirovali Orbánovým příkladem a nepustili se do křížku s kolegy v Unii stejnými zbraněmi. To by byla cesta do pekel.

Ostatní také poslouchají