Názory a argumenty

Karel Barták: Sociální rozměr debaty o klimatické legislativě EU

Názory a argumenty

Karel Barták: Sociální rozměr debaty o klimatické legislativě EU
Zvýšená emise polétavého prachu v Ostravě

Plus

Vyjednávání konečné podoby tuctu zákonů spadajících do evropského klimatického balíku Fit for 55 připadlo České republice, která momentálně předsedá Radě EU. Jeden z nejcitlivějších návrhů se týká zřízení Sociálního klimatického fondu, který má napravovat negativní sociální dopady nákupu emisních povolenek na silniční dopravu a provoz budov – což je naprostá a kontroverzní novinka Fit for 55.
Karel Barták

Ostatní také poslouchají