Názory a argumenty

Jiří Procházka: Má veřejnost dostatek informací o tranzici?

Názory a argumenty

Jiří Procházka: Má veřejnost dostatek informací o tranzici?
Transgender

Plus

V souvislosti s větší viditelností trans lidí, především dospívajících, kteří procházejí coming outem dříve (nejvíc okolo 12 let), se šíří morální panika a potřeba ochránit je před tím, než udělají „chybu“, než se „spletou“ v tranzici a dojde k nevratným změnám.
Jiří Procházka

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • V souvislosti s větší viditelnosti translidí především dospívajících, kteří procházejí coming out m dříve, nejvíce okolo 12 let, se šíří morální panika a potřeba chránit je před tím, než udělají v uvozovkách chybu, když se spletou v tranzici a dojde k nevratným změnám. Veřejnost má stereotypní představy o tom, co tranzice znamená a že třeba v případě prepubertálních dětí jde jen o sociální tranzici jako změna oslovování, oblékání, v případě dospívajících o užívání blokátorů, což je zcela vratná intervence nebo hormonů, což také stále je v zásadě vratná intervence. Oproti tomu se v mediálně tendenčních textech nezmiňuje, že až polovina dospívajících je ohrožena vážně rizikem sáhnout si na život nebo i pokusem o to dále. To je stejně vysoká míra sebepoškozování, depresí nebo úzkostí. Data přitom ukazují, že v případě respektujícího přístupu ať už sociální prepubertální děti nebo i lékařské tranzice, blokátory a hormony. Tyto ohrožující je v zásadě klesají a takoví lidé mají stejný prospěch jako jejich vrstevníci a vrstevnice. A naopak případě nemožnosti užívat blokátory čeho hormony? Musí užívat, třeba antidepresiva nebo dokonce antipsychotik. A oproti tedy článkům, které šíří morální paniku v oblasti transgender tematiky. Skutečná data, které máme z různých zemí jako Británie, Holandsko nebo USA, kde se sledují stovky dětí v průběhu třeba pěti let, tak řádově maximálně dvě % dospívajících svou tranzici přeruší, ale často se k ní po čase vrátí, nebo té třeba z důvodu nebinární identity, kdy například nechtějí dál užívat hormonální terapii v celkové populaci translidí se v některé fázi života pro retranslaci rozhodne řádově osm % lidí. Nicméně většinou to není z důvodu, že by se jich identita změnila, ale to například kvůli šikaně nebo třeba nedostatečné podpoře. Často je to opět jen dočasně, než se zase k tranzit se vrátí. Lidí, kteří jsou nespokojeni s tranzici z důvodu své identity, tedy té pověstné chyby, jsou promile řádově čtyři z 1000, tedy drtivá většina tras dospívajících je ve své identitě, stála a spokojená v dospělém životě. A to i tehdy, když jejich přijetí okolím není ideální. V USA například 120 odborných institucí odmítlo jako nevědecké pro diagnostickou a terapeutickou praxi používat tzv. fenomén Rapid 810, tedy jakéhosi rychlého nástupu genderové diskutuje nebo nepohody, protože ten pochází z komentářů stran schopných rodičů, tras dětí a vyvolává paniku kolem rostoucího počtu dospívajících hlásící se údajně náhle která identitě jako důsledku nákazy sociálními sítěmi. Nicméně podle studie identita dospívajících konzistentní, ale asi se k ní díky pozitivní trans viditelnosti ve společnosti, přístupu ke zdravotní a psychologické péče, informacím, zmenšení společenského stigmatu a na základě dalších generačních, společenských a politických zvýhodnění.

Ostatní také poslouchají