Názory a argumenty

Jan Vávra: Digitální dav v ulicích

Názory a argumenty

Jan Vávra: Digitální dav v ulicích
Protivládní demonstrace na Václavském náměstí.

Plus

Není to tak úplně dávno, kdy za jedno z nejvážnějších ohrožení demokracie, lépe řečeno svobodného veřejného prostoru, byly pokládány iracionální davy, které se koncem 19. století a na počátku století 20. vynořily v průmyslových městech. Masový člověk býval dáván do protikladu k etickému vědomí individua. 
Jan Vávra