Názory a argumenty

David Klimeš: Tak dlouho se o Green Deal politici nezajímali, až nyní vidí rudě

Názory a argumenty

David Klimeš: Tak dlouho se o Green Deal politici nezajímali, až nyní vidí rudě
Green Deal

Plus

Reakce českých politiků na zařazení jádra a plynu mezi zelené investice EU ukázala, jak málo se Česko zajímá o Zelenou dohodu, která chce do roku 2050 Evropu klimaticky neutrální. Nejdříve politici spustili hurónskou oslavu, jak byli v tlaku na Brusel úspěšní. Bohužel byli mimo. Kompromis je možná přijatelný pro Francii, která bojuje za jaderné zájmy, možná pro Německo, které potřebuje plyn při přechodu na obnovitelné zdroje. Ale nezbylo v něm žádné místo pro Česko.
David Klimeš