Názory a argumenty

Daniel Kroupa: Antikomunisté chodí k volbám!

Názory a argumenty

Daniel Kroupa: Antikomunisté chodí k volbám!
Volební účast v prezidentských volbách se dopoledne pohybovala nejčastěji mezi 50 a 55 procenty

Plus

Poté, co do druhého kola prezidentské volby postoupili dva bývalí komunisté, ozvaly se hlasy některých zásadových antikomunistů, že jim svědomí nedovolí hlasovat ani pro jednoho z nich a že proto raději zůstanou doma. Svědomí má být zajisté hlavním arbitrem lidského jednání a nesluší se proto nikomu druhému do něj zasahovat.
Daniel Kroupa

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Poté, když do druhého kola prezidentské volby postoupili dva bývalí komunisté, ozvaly se hlasy některých zásadových antikomunistu, že jim svědomí nedovolí hlasovat ani pro jednoho z nich a že proto raději zůstanou doma. Svědomí má být zajisté hlavním arbitrem lidského jednání a nesluší se proto nikomu druhému do něj zasahovat. Ani já nebudu, protože jsem přesvědčen, že svědomí je základem lidské svobody a chci žít ve společnosti založené na respektu ke svobodám jednotlivců. Dovolím si jen připomenout, že svědomí nyní nějakou intimní emocí, která nás řídí, ale především projevem mravních zásad, které jsme rozumem poznali jako správné a osvojili si je tak, že se stali součástí naší osobnosti. A o těch je možné správné a potřebné diskutovat, protože se můžeme ve svém poznání mýlit a v diskusi můžeme svůj omyl napravit. Za své svědomí totiž neseme odpovědnost, a to vůči sobě, přesněji řečeno vůči svému pravému já. Mluvíme-li o antikomunismu, měli bychom rozlišovat jeho typy podle toho, z jakých mravních zásad vychází. Je antikomunismus fašistický, jemuž nevadí totalitní povahu komunismu, ale její forma. Pak je ovšem antikomunismus demokratický, který se staví právě proti totalitarismu. Tím, co je pro něj nepřijatelné, je skutečnost, že komunismus nutí lidi jednat proti jejich svědomí a zbavuje je jejich osobní svobody. Zažili jsme to v minulosti v naší zemi, kdy komunistický systém hrozbami občanské šikany, ztráty zaměstnání i vězením nutil občany vyjadřovat podporu politice s nižší. Nesouhlasili vstupovat do organizací, z jejichž cíli se neztotožňovali, a chodit k volbám s jedinou kandidátkou, v nichž neměli na výběr. Potupná účast zastrašených a zlomených voličů přesahovala 99 %. Mladší lidé si možná budou klást otázku, proč vlastně takové nesmyslné volby komunisté vůbec organizovali. Inu proto, že potřebovali vytvářet zdání legitimity svého systému. I demokratický systém pro své posílení potřebuje ve volbách potvrzení své legitimity, ovšem skutečně založené na dobrovolné účasti voličů. Pro občany v demokracii volby znamenají uskutečnění jejich politické svobody. Pro antikomunisty, kteří zakusili, jak ponižující bylo být v této zemi svobody zbaven, je účast ve volbách mravní povinností a věcí svědomí. Půjdou volit, i když budou mít na výběr jen mezi dvěma bývalými komunisty?