Návraty do minulosti

Jak České národní obrození formovalo český národ

Návraty do minulosti

Jak České národní obrození formovalo český národ
František Palacký na vycházce v Malči roku 1870

Rádio vašeho kraje

Jako České národní obrození označujeme společenské události, které v 19. století formovaly moderní český národ. Jeho vedoucí představitelé se snažili pozvednout český jazyk a motivovat obyvatele k národnímu uvědomění. Představitelé národního obrození se označují jako národní buditelé.
Marek Mojžíšek

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají