Návraty do minulosti

Habáni žili v uzavřených komunitách. Měli pokrokové myšlenky a zbytky komunit dodnes žijí v Kanadě a USA

Návraty do minulosti

Habáni žili v uzavřených komunitách. Měli pokrokové myšlenky a zbytky komunit dodnes žijí v Kanadě a USA
Slovenská lidová majolika vyrábí čtyři základní vzory - pestrý, zelený, habánský a modrý

Rádio vašeho kraje

Habáni byli potomci německých novokřtěnců, tedy příslušníků reformačního hnutí, které vzniklo v polovině 16. století. Protože bývali mimořádně velké postavy, dodnes se slovo habán užívá ve smyslu vysoký člověk.
Jitka Škápíková

Více z pořadu