Natura

Vliv aerosolů na naši dýchací soustavu i na celou planetu

Natura

Vliv aerosolů na naši dýchací soustavu i na celou planetu
Natura

Plus

Aerosoly tvoří různě velké částiče, které se do vzduchu dostávají buď přírodní cestou z mraků či mlhy, nebo jako důsledek lidské činnosti z kouře, dýmu, ale i pečení.