Natura

S ekology o budoucnosti českých lesů

Natura

S ekology o budoucnosti českých lesů
Tajemný český les

Plus

Jak budou vypadat lesy budoucnosti? Přímo v lesích Lužických hor na to hledají odpověď Jaromír Bláha z hnutí Duha, ekolog lesa z ČZU Jeňýk Hofmeister, šéf správy CHKO Tomáš Besta a Radek Kříček z hnutí Duha. 

 
Markéta Ševčíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak budou vypadat lesy budoucnosti dne, se na to pokusíme odpovědět s mužem, který právě jsem zasvětil větší část svého života původní profesí je to veterinární lékař a mnozí si ho pamatují jako studentského vůdce ze sametové revoluce v roce 89. Do vysoké politiky ale nevstoupil, stal se naopak nesmlouvavým advokátem a ochráncem lesa a divoké přírody. Říká, že náš největší omyl spočívá v přesvědčení, že les potřebuje člověka, protože je to přesně naopak a že žijeme stále v zajetí nastaveného systému z dob Rakouska-Uherska, kdy se k lesu přistupovalo jako k poli, tedy zasadit, sklidit, rozuměj pokácet a znovu zasadit. Tento systém se ale zhroutil a sami kolem sebe vidíme, že lesy, krajina začínají vypadat jinak. Do lesa současnosti i budoucnosti se vypravíme s Jaromírem Bláhou z Hnutí DUHA. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Na tu tak milí posluchači vás srdečně zdravíme z Lužických hor a jsme na velmi krásném místě s velmi příznačným názvem, protože to místo se jmenuje Naděje. Stojíme nad přehradou naděje, nad námi je jeskyně Naděje. Celý tento les kolem nás se jmenuje Naděje. A kvůli lesu a také naději jsme sem přijeli s naším dnešním hlavním hostem a průvodcem Jaromírem Bláhou. Dobrý den. Dobrý den. Jaromíre, kde se ta vášeň pro les u vás vlastně vzala? Protože když jste veterinární lékař, tak by si každý předpokládal, že si spíš zřídíte nějakou záchrannou stanici pro nějaké hendikepované nebo zraněné živočichy. Ale vy jste se vrhl do lesa, tak proč právě les?

  • Já jsem vyrůstal na hájence v lese mezi lesníky, mezi myslivci a myslím si, že to má asi sedm ně nějakým způsobem zapsalo. Pak jsme se přestěhovali do Prahy a tam jsem začal vnímat potřebu chránit přírodu v té, když jsme, tam je takovou takovou pískovnu, kde hnízdili břehule, tak když to začali rypadlem a těžit, tak jsme s kamarádem šli na místní národní výbor k tehdejším soudruhům orodovat za břehule. A když jsem pak ho volil vlastně svoje povolání, tak jsem přemýšlel vlastně, kde bych k těm zvířatům mohl pomáhat nejvíc, že jsem vystudoval veterinární školu, ale už v průběhu studií jsem si začal uvědomovat, že vlastně budu pomáhat těm jednotlivým zvířatům, ale ne tolik té přírodě. Takže jsem potom vlastně nastoupil na civilní službu v Hnutí DUHA. Ta organizace mně učarovala tím, že jde ke kořenům těch problémů, že to není organizace, která by ta se snažila vyčistit les vod odpadků, když to přirovnám, ale snaží se o to, aby ty odpadky se do toho nos a vůbec nedostaly. Například tyto ordinace, která jde vlastně k těm kořenům v ekonomice, sociální oblasti, politice a filozofii. A už jsem tam zůstal.

  • A my jsme na dalším stanovišti. Je. Nacházíme se už poblíž hranic s Německem pod pěnkav čím vrchem. A kromě Jaromíra Bláhy se naše skupina velmi značně rozrostla, protože je tady s námi v šéf správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory Tomáš Besta. Dobrý den. Dobrý den. Je tady s námi také z České zemědělské univerzity z katedry ekologie lesa Jeník Hoffmeister. Dobrý den. Dobrý den. A je tady s námi také Radek Kříček z Hnutí DUHA. Dobrý den. Dobré odpoledne. Tak začneme panem Tomášem, protože vy, pane Tomáši, přesně můžete lokalizovat, v jakém typů lesa jsme.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají