Natura

Proti „betonování a štěrkování“ oppida Závist vznikla petice. Beton připomíná vyspělost Keltů, brání plán architekt Pleskot

Natura

Proti „betonování a štěrkování“ oppida Závist vznikla petice. Beton připomíná vyspělost Keltů, brání plán architekt Pleskot
Kontroverzní revitalizace oppida Závist

Plus

Více než sedm tisíc lidí podepsalo petici proti projektu revitalizace prostoru bývalé akropole na vrcholu kopce Hradiště, kde jsou pozůstatky keltského oppida Závist. Milovníci keltské kultury i místní protestují proti výstavbě rozhledny a železobetonových desek, které mají znázorňovat půdorysy dávných staveb. Autor projektu, oceňovaný architekt Josef Pleskot i zadavatel, vedení obce Dolní Břežany, se brání, že místo revitalizaci potřebuje.
Ondřej Novák

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají