Natura

Proměny lesa ve středověku

Natura

Proměny lesa ve středověku
Podzimní les

Plus

Středoevropské lesy prodělaly za dobu své existence mnohé změny převážně vlivem člověka. V pravěku začali lidé do lesů pronikat a hledat obživu lovem a sběrem. Časem objevili také dřevo, všestranně užitečný materiál, a začali ho získávat klučením. Postupně začaly být lesní porosty využívány coby pastviny pro domestikovaná zvířata.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají