Natura

Na návštěvě v ekologické vesnici Hostětín v Bílých Karpatech

Natura

Na návštěvě v ekologické vesnici Hostětín v Bílých Karpatech
Informace o obrázku
Najdete v ní obecní výtopnu na biomasu, kořenovou čistírnu odpadních vod, nebo bio-moštárnu. Hostětín v roce 2010 navštívil i princ Charles. Moderuje Markéta Ševčíková.