Natura

Kdy se Česko odkloní od uhlí?

Natura

Kdy se Česko odkloní od uhlí?
Natura

Plus

Vhodný termín dekarbonizace pro Českou republiku má vybrat takzvaná Uhelná komise. Jak by měl odchod od uhlí vypadat? Vypravíme se na blokádu hnědouhelného lomu.