Natura

Infanticida u koní

Natura

Infanticida u koní
Kůň

Plus

Publikovaný výzkum týmu profesora Luďka Bartoše z Oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze se věnuje destruktivnímu vlivu současného chovu koní na jejich reprodukci. Záleží na tom, jakým způsobem se připouštějí klisny, říká profesor Bartoš.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají