Natura

Anglický trávník nakrátko, nebo louka s květy a hmyzem? Města zkouší obojí

Natura

Anglický trávník nakrátko, nebo louka s květy a hmyzem? Města zkouší obojí
V Lounech zakládají městské trávníky s lučními květy

Plus

Stále více měst upouští od intenzivního sečení travnatých ploch. Výjimkou nejsou ani trávníky, které se sečou maximálně třikrát za rok. Jaké výhody městu přináší vzrostlá tráva?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají