Natura

Anglický trávník nakrátko, nebo louka s květy a hmyzem? Města zkouší obojí

Natura

Anglický trávník nakrátko, nebo louka s květy a hmyzem? Města zkouší obojí
V Lounech zakládají městské trávníky s lučními květy

Plus

Stále více měst upouští od intenzivního sečení travnatých ploch. Výjimkou nejsou ani trávníky, které se sečou maximálně třikrát za rok. Jaké výhody městu přináší vzrostlá tráva?

Ostatní také poslouchají