Naše nej...

Shořela, ale nevzdala to. Teď má lípa v Čisté i svoji rozhlednu

Naše nej...

Shořela, ale nevzdala to. Teď má lípa v Čisté i svoji rozhlednu
Vyhlídková stavba u Fajmonovy lípy v Čisté u Litomyšle

Pardubice

V Česku už vznikla řada stezek v korunách stromů. Pravděpodobně ten nejkratší vyhlídkový chodník najdete v Čisté u Litomyšle. Jeho středobodem se stala Fajmonova lípa.
Tereza Brázdová

Více z pořadu