Naše nej...

Nejvyšší morový sloup: i svaté musí někdo chránit

Naše nej...

Nejvyšší morový sloup: i svaté musí někdo chránit
Injektáž a výplň trhlin na plastice v horní části sloupu

Pardubice

Mariánský obelisk v Poličce patří k monumentálním dílům českého baroka. Už v 18. století ho umělci považovali za výjimečný. Zaslouží si to.

Ostatní také poslouchají