Naše nej...

Nejmodernější dispečerské pracoviště funguje V Pardubicích. Reálná srážka vlaků nehrozí

Naše nej...

Nejmodernější dispečerské pracoviště funguje V Pardubicích. Reálná srážka vlaků nehrozí
Katedry technologie a řízení dopravy obsluhují trať mezi Plzní a Chebem

Pardubice

Centrální dispečerské pracoviště Univerzity Pardubice je jediné svého druhu v Česku.. Slouží studentům Dopravní fakulty Jana Pernera, a to hlavně budoucím dispečerům na železnici.
Tereza Brázdová

Ostatní také poslouchají