Naše nej...

Bohdanečským rybníkem se rybáři brodí přes půl tisíciletí

Naše nej...

Bohdanečským rybníkem se rybáři brodí přes půl tisíciletí
Bohdanečský rybník při pohledu z hráze

Pardubice

Rybník a krajinu okolo něho kdysi stvořili lidé a dodnes si jí váží. Největší rybník našeho kraje je nejen cenným kulturním dědictvím, ale také evropsky chráněným místem.

Ostatní také poslouchají