Náš host

Nezapomeňte na daň z nemovitosti. Termín se blíží

Náš host

Nezapomeňte na daň z nemovitosti. Termín se blíží
Formulář přiznání k dani z nemovité věci (ilustrační foto)

Plzeň

Do konce ledna 2022 jsou poplatníci, kteří v předešlém roce koupili, přikoupili, prodali, přistavěli nebo zbourali, zdědili, darovali nebo naopak přijali darem nemovitou věc, případně došlo ke změně v osobě poplatníka, povinni podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Ostatní také poslouchají