Náš host

Host Stanislav Čermák ze spolku Přátelé Podkarpatské Rusi má bohaté zkušenosti

Náš host

Host Stanislav Čermák ze spolku Přátelé Podkarpatské Rusi má bohaté zkušenosti
Náš host - vizuál

Plzeň

a znalosti z této nyní ve válečné krizi se zmítající země. Moderuje Michaela Vondráčková