Náš host

Finanční poradna: Milostivé léto - odpuštění příslušenství daně

Náš host

Finanční poradna: Milostivé léto - odpuštění příslušenství daně
Finanční úřad (ilustrační foto)

Plzeň

Do 30. listopadu mohou fyzické osoby, nezáleží na tom, zda jde o podnikatele, či nikoliv, požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně – to je úroku z prodlení, úroku z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně a nákladů řízení, a to včetně exekučních nákladů, pokud uhradí původní dluh, tedy daň.
Michaela Vondráčková

Ostatní také poslouchají