Náš host

Čtvrtstoletí Diecézní charity Plzeň - téma pro jejího ředitele Jiřího Lodra

Náš host

Čtvrtstoletí Diecézní charity Plzeň - téma pro jejího ředitele Jiřího Lodra
Náš host - vizuál

Rádio vašeho kraje

Před vznikem Diecézní charity Plzeň pracoval Jiří Lodr jako místopředseda zemědělského družstva Červený Hrádek. Co všechno dnes charita dělá, kde působí?

Více z pořadu