Náš host

Bývalí horníci z Plzeňska mají své vlastní muzeum

Náš host

Bývalí horníci z Plzeňska mají své vlastní muzeum
Náš host - vizuál

Rádio vašeho kraje

28. září bylo otevřeno Hornické muzeum Zbůch. Svépomocí ho vybudovali členové Hornicko – historického spolku Západočeských uhelných dolů.

Ostatní také poslouchají