Náš host

Autismus u dvouletého dítěte ještě nerozpoznáte

Náš host

Autismus u dvouletého dítěte ještě nerozpoznáte
Malé dítě

Rádio vašeho kraje

Občanské sdružení ProCit se o rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra stará už přes deset let.

Ostatní také poslouchají