Na pěknú notečku

Slaďme dech s Karlem Pavlištíkem

Na pěknú notečku

Slaďme dech s Karlem Pavlištíkem
etnograf Karel Pavlištík

Brno

12. března uplyne 90 let od narození muzejníka, etnografa, folkloristy, tanečníka, choreografa i scenáristy Karla Pavlištíka (1931-2018). Vzpomeneme na něj za doprovodu CM Jasénka, souborů Kašava a Vonica ze Zlína, BROLNu s Lubošem Málkem, Ludvíkem Vaculíkem i na strážnické verbířské soutěže.
Jaroslav Kneisl