Na pěknú notečku

Na poštorskej věži

Na pěknú notečku

Na poštorskej věži
Folklorní redakce (zleva): Jan Kosík, Anežka Heinzlová, Jaroslav Kneisl, Marie Hvozdecká, Jan Káčer

Brno

20 let Slováckého krúžku Poštorná připomene Jan Kosík.
Jan Kosík