Na pěknú notečku

BROLN s primášem Janem Kružíkem

Na pěknú notečku

BROLN s primášem Janem Kružíkem
Při zpěvu Františka Černého se primášské role ujal Jan Kružík

Brno

Jan Kosík vybírá z archivu Českého rozhlasu historické nahrávky BROLNu a podlužáckého primáše Jana Kružíka.
Jan Kosík