Na nedělní vlně z Pardubic

Pařížov a Jiří Horský (1/3)

Na nedělní vlně z Pardubic

Pařížov a Jiří Horský (1/3)
Redaktor Josef Kopecký zjišťuje aktuální situaci od hrázného Jiřího Horského

Pardubice

V našem kraji máme pět přehrad, tři na řece Chrudimce, jednu na Doubravě a jednu na Divoké Orlici.