Lesníci a hajní v odboji

Hajní Jan Kubín a František Černý a Karel Kovář u jednoho z partyzánských úkrytů

V květnu si připomínáme výročí konce druhé světové války. Během německé okupace se do odboje zapojilo mnoho hrdinných českých  vlastenců, ale zvláštní skupinu tvořili lidé pracující v lese. Znali terén, bydleli na samotách, znali se mezi sebou a často neměli na výběr. 

Mohly by vás zajímat i tyto pořady