Na moravskou notu

Na moravskou notu

Na moravskou notu

Na moravskou notu
Kuželovské zpěvulky

Brno

Místopis v lidové písni. Hrají Varmužova CM, CM Radošov, CM J. Petrů, Hradišťan, HCM P. Galečky a BROLN.