My a oni

Poslechněte si: My a oni 5. 9. 2020

My a oni

Poslechněte si: My a oni 5. 9. 2020
Evropa, ilustrační foto

Rádio vašeho kraje

Migrantky a romské ženy jsou často vystaveny vyššímu riziku sociálního vyloučení, žijí v horších materiálních podmínkách a mají nižší kvalitu života ve srovnání s většinou žen v české společnosti. Co jim nabízí projekt „Neviditelná síla“, který realizují Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21?

Ostatní také poslouchají