Musica antiqua

Barokní koncerty (1/2)

Musica antiqua

Barokní koncerty (1/2)
Musica antiqua

Vltava

Z děl Antonia Vivaldiho a G. Ph. Telemanna vybírá Markéta Králová, uvádí Alena Maršíková Michálková.