Mozaika

Významná spisovatelka, ale především inspirativní žena. Tak představuje ikonickou autorku antologie Čtení o Boženě Němcové

Mozaika

Významná spisovatelka, ale především inspirativní žena. Tak představuje ikonickou autorku antologie Čtení o Boženě Němcové
Josef Vojtěch Hellich: Božena Němcová

Vltava

Jedním ze stěžejních publikačních projektů Institutu pro studium literatury, který vznikl v roce 2010 jako nezávislá iniciativa českých literárních odborníků, je knižní řada pojmenovaná jednoduše Antologie. Příručky s názvy začínajícími vždy slovy Čtení o... mají obecně za úkol představit kritickou reflexi díla vybraných spisovatelů. Jejich konkrétní obsah je však do značné míry odvislý od osoby editora, což dokládá i šestnáctý svazek nesoucí název Čtení o Boženě Němcové.
Petr Nagy

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají