Mozaika

Válka a český film I. – 1945-1948

Mozaika

Válka a český film I. – 1945-1948
Fotografie z debutového celovečerního filmu Alfréda Radoka Daleká cesta

Vltava

První tři poválečné roky byly ještě, co se tvorby týče, relativně svobodné. Kinematografie už byla znárodněná, a komunisté obsadili filmové úřady svými lidmi.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají