Mozaika

Rozmanité pražské vinice: Vyšehrad (1/10)

Mozaika

Rozmanité pražské vinice: Vyšehrad (1/10)
Trojská vinice sv. Kláry se tyčí nad areálem Trojského zámku

Vltava

Putování za pražským vínem začneme na Vyšehradě, kde vinná réva rostla už za Přemyslovců a kde ji dnes najdeme nejen podél hlavní trasy u hradeb nebo v sídle vyšehradské kapituly, ale také v areálu Podolské porodnice.
Alena Rokosová

Ostatní také poslouchají