Mozaika

Ranní Mozaika, úterý 11. října

Mozaika

Ranní Mozaika, úterý 11. října
Mozaika

Vltava

Výstava Album G. T. v Památníku ticha / rozhovor s ředitelem P. Štinglem, dohoda APA a ASAF a soukromé televize / rozhovor s producentem V. Šlajerem, Jedna věta V. Färbera / recenze P. Nagyho, festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio / reportáž A. Pfeifera, opera La Traviata v Drážďanech / referát D. Jägera, designér Peter Shirea / glosa A. Štěcha, kniha Táto izba se nadá zjesť v českém překladu / rozhovor s autorkou N. Hochholzerovou. Moderují N. Hávová a F. Šedivý.

Více z pořadu