Mozaika

Ranní Mozaika, pátek 30. září

Mozaika

Ranní Mozaika, pátek 30. září
Mozaika

Vltava

Film Spolu / rozhovor s D. Laňkou, výstava Příběhy karet / rozhovor s M. Tomkem, kniha 2+2=5 / rozhovor s autorkou O. Pavlovou, Den architektury v Olomouci / rozhovor s redaktorkou J. Beránkovou, Den architektury – vila A. Šrámkové / rozhovor s majitelem T. Körblem, román Sedmihlas / recenze H. Ulmanové, Mezinárodní violová soutěž / rozhovor s ředitelkou K. Fialová, představení BOOM / rozhovor s režisérem R. Novákem, Moravské židovské muzeum v Brně / reportáž T. Kremra. 

Více z pořadu