Mozaika

Na scéně Andrew Schneider manifestuje, jak vnímá procesy odehrávající se v jeho mozku.

Mozaika

Na scéně Andrew Schneider manifestuje, jak vnímá procesy odehrávající se v jeho mozku.
Mozaika

Vltava

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají