Mozaika

Mimořádné nepřístupné architektonické dílo. Gravitační přehradní nádrž Klíčava u Zbečna fascinuje konstrukčním řešením

Mozaika

Mimořádné nepřístupné architektonické dílo. Gravitační přehradní nádrž Klíčava u Zbečna fascinuje konstrukčním řešením
Přehradní nádrž Klíčava u Zbečna z let 1949–1955

Vltava

Plány vodohospodářského komplexu vypracoval architekt Oskar Oehler (1904–1973), v jednom z ateliérů pražského Stavoprojektu na začátku roku 1949. Na celku, kterému věnoval značnou pozornost, není fascinující pouze vizuální podoba, ale i konstrukční řešení hal krytých skořepinovými klenbami. Právě v nich viděli stoupenci poválečné monumentální architektury jeden z mnoha výrazových prostředků, pomocí nichž chtěli překonat apriorně materiální vědecký funkcionalismus.
Jakub Potůček

Více z pořadu