Mozaika

Jedinečné dílo vídeňské moderny. Vila Beer je rafinovanou geometrickou kompozicí organicky se prolínajících hmot

Mozaika

Jedinečné dílo vídeňské moderny. Vila Beer je rafinovanou geometrickou kompozicí organicky se prolínajících hmot
Vila Beer ve Vídni, architekt Josef Frank

Vltava

Společně s Adolfem Loosem a Josefem Hoffmannem je architekt a interiérový designér Josef Frank považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů moderní vídeňské architektury první poloviny minulého století. Jeho tvorba odráží jak vlivy secese a geometrických návrhů Vídeňských dílen a Josefa Hoffmanna, tak i pokrokové interiérové koncepce Adolfa Loose. V návrhu vily Beer se tyto vlivy setkávají s čistým mezinárodním stylem a svébytným autorským přístupem Josefa Franka. 
Adam Štěch

Více z pořadu