Mozaika

Havel nejen v Americe. V čem je Havlův odkaz inspirující pro dnešní umělce, intelektuály a studenty?

Mozaika

Havel nejen v Americe. V čem je Havlův odkaz inspirující pro dnešní umělce, intelektuály a studenty?
Václav Havel (1990)

Vltava

Byl dramatikem, disidentem, vězněm, prezidentem, silným zastáncem sjednocené Evropy, zasloužil se o vstup České republiky do NATO, důležitou součástí jeho poselství a zahraniční politiky byl důraz na lidská práva. Co z myšlenek Václava Havla přežívá? Jak může být inspirací pro dnešní intelektuály a umělce?
Lucie Malušková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají