Mozaika

Botanická zahrada s geniem loci: Rozdělená univerzita, rozdělená zahrada (1/7)

Mozaika

Botanická zahrada s geniem loci: Rozdělená univerzita, rozdělená zahrada (1/7)
Botanická zahrada PřF UK

Vltava

Areál Na Slupi se otevřel v roce 1900, i když stěhování započalo v roce 1898. To byla již pražská univerzita rozdělená (stalo se to v roce 1882) na dvě části – českou a německou a nesla název Karlo-Ferdinandova. A proto byla rozdělena i zahrada, dolní část patřila české části univerzity, horní část byla německá. Právě v německých budovách, ve Viničné 7, působil dva roky i Albert Einstein. A právě německé skleníky zasáhlo spojenecké letectvo v roce 1945.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají