Minutová hra

Peter Horváth: Drahá milovaná polovička