Minutová hra

Pavel Molek: Narovnej se, chlapče!

Minutová hra

Pavel Molek: Narovnej se, chlapče!
jazz

Vltava

Osoby a obsazení:
Starý hoteliér: Hynek Chmelař
Nat: Štěpán Benoni
Wesley: Petr Vršek
Janck: Luboš Veselý
Účetní: Václav Rašilov
Oscar: Jan Meduna

Autor: Pavel Molek
Režie: Petr Vodička
Dramaturgie: Kateřina Rathouská
Zvukový mistr: Jitka Kundrumová
Zvuková spolupráce: Ondřej Gášek
Produkční: Radka Tučková